OVERSKRIFT - KAN VÆRE LANG, midtstilt.

Innledning – skriv en interessant innledning som gjør at jeg vil lese resten. Kan gjerne være på flere linjer. Denne er midstilt i malen.

12.06.2020

Her kommer alt det utrolig spennende dere skal skrive om! Det kan være alt mulig og det er her dere skal prøve å ha ren tekst, ikke kopier fra et excel-ark eller dersom word-dokumentet har mye formattering.

Denne teksten er sidestilt, og har rett marg på venstre side, som er vanlig.

Teksttypen heter «Avsnitt».