Lønn, fridager og feststemning

17. mai er en dag hvor vi viser vår nasjonale stolthet og feirer vår kultur og frihet med stil og glede. Det er barnetog og korpsmusikk, fantastisk flotte festdrakter og bunader og feststemning, leker og is og pølser, brus og champagne og kaker! Flagget vaier høyt og vi jubler «Ja, vi elsker dette landet». Men hvordan er det med denne fridagen og lønn, for de som har fri og for de som må jobbe?

Vi arbeidstakere har vanligvis fri på høytidsdager som 1. og 17. mai, med mindre vårt arbeids art krever at vi jobber. Dagen før både 1. og 17. mai regnes som en vanlig virkedag, med mindre den faller på en lørdag, dagen før Kristi Himmelfartsdag, søndag eller annen helgedag. Den type arbeid som ikke tillates på søndager, skal slutte senest kl. 22 dagen før 1. og 17. mai. Dette gjelder likevel ikke arbeid ved faste utsalgssteder.
Dersom du er så uheldig, eller heldig, å få jobbe på en søndag eller helgedag skal du være klar over at det finnes begrensninger for hvor mange søndager og helgedager du som arbeidstaker kan jobbe. Etter at du har jobbet en søndag eller helgedag, skal du ha neste søndag eller helgedag fri. Eventuelt kan det avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver at det skal gjøres en gjennomsnittsberegning av søndag og helgedagsarbeid over en periode på 26 uker.

Hvordan er det med lønn på 17. mai?

Lønnen på 1. og 17. mai er regulert i en egen lov – Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager, §3, – som gir bestemmelser om lønn på disse dagene både for de som er på arbeid og de som ikke er på arbeid. I tillegg er det utstedt en forskrift om lønn for 1. og 17. mai som gir mer detaljerte retningslinjer.

For å ha krav på lønn 1. og 17. mai innebærer det visse forutsetninger:
  • Arbeidstakeren må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren sammenhengende de siste 30 dagene, eller ansettelsen må være planlagt å vare i minst 30 dager hvis man blir ansatt senere enn dette.
  • Hvis arbeidstakeren må jobbe på disse dagene, skal det utbetales timelønn og tillegg som for arbeid på søndager i henhold til tariffavtale eller en avtale som virksomheten er bundet av. Hvis bedriften ikke har slik avtale, skal det gis et tillegg på minst 50 % av vanlig lønn.
  • Arbeidstakere som ikke jobber på 1. og 17. mai fordi bedriften holder stengt, skal få full lønn, gitt at de oppfyller visse krav.
  • Hvis arbeidstaker har ugyldig fravær siste virkedag før eller første virkedag etter 1. og/eller 17. mai, kan de tape retten til lønn, med mindre det er ferie eller de har gyldig sykefravær.
 
Men hvilken lønn har arbeidstakeren krav på disse dagene?
  • For dem som er timelønnet skal den timelønn og arbeidstid som gjelder for en vanlig virkedag gjelde.
  • For dem som har akkordlønn er det den gjennomsnittlige dagsfortjeneste i ordinær arbeidstid beregnet av de siste to ukene som gjelder.
  • For dem som er skiftarbeidere gjelder ordinær skiftbetaling uten tillegg, dersom arbeidstakeren etter planen skulle vært på skift.
  • For dem som har fast lønn, og evt fast lønn + provisjon, skal lønn beregnes på grunnlag av den ordinære faste lønn.

 

Feir 17. mai med flagget høyt! Gratulerer Norge! Våkner du dagen derpå og fremdeles er usikker på hvordan lønn på 17. mai skal behandles?

Vi er klare for å hjelpe deg – ring oss!

Kilder:
Sticos, Regnskap Norge, Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager, Forskrift om lønn 1. og 17. mai

Vil du at Klart Regnskap skal ta kontakt med deg?