Slik sikrer du deg den ultimate sommerferien!

Alle trenger en pause fra hverdagen fra tid til annen, og det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ta seg en velfortjent ferie. Ferien gir deg muligheten til å slappe av, koble av fra stress og rutiner, og nyte nye opplevelser.
Å ha kontroll over når du tar ferien, kan også være avgjørende for å opprettholde en sunn «work-life-balance», og sikre at du får tid til å gjenopprette energi og motivasjon.
Så det er på høy tid å planlegge årets hovedferie – sommerferien!

Ifølge ferieloven skal tidspunktet for ferieavvikling fastsettes i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og ferieavviklingen skal varsles senest to uker før ferien starter. Men skal du sikre deg ferie når du ønsker det kan det være lurt å avklare med arbeidsgiver i god tid slik at du som arbeidstaker kan få mulighet til å tilpasse ferieplanene dine til bedriftens behov og eventuelle begrensninger som kan påvirke ferieavviklingen.

Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at arbeidstakerne får minst tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden i Norge, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør det umulig eller vanskelig å gjennomføre dette. Hovedferieperioden er fra 1. juni til 30. september.

Arbeidsgiver har også plikt til å ta hensyn til arbeidstakerens viktige velferdsinteresser, som for eksempel behov for å være hjemme når barna har skoleferie eller behov for å ta ut ferie på bestemte tidspunkter av året av helsemessige eller andre årsaker.

Det kan være avtalt andre eller flere hovedferieperioder i tariffavtale eller individuelle avtaler. I slike tilfeller skal arbeidstakerne få minst tre uker sammenhengende ferie i en av de fastsatte hovedferieperiodene.

I Norge er det ferieloven som regulerer rettighetene og pliktene til arbeidstakere og arbeidsgivere når det kommer til ferie. 

Noen av hovedreglene:

  1. Lovbestemt ferie: Minimumsferien en arbeidstaker har krav på er fire uker og en dag. Men de fleste har i dag 25 virkedager/fem uker per år.
  2. Opptjening av feriepenger: Arbeidstakere har rett til å tjene opp feriepenger tilsvarende 10,2 prosent av bruttolønnen de har tjent i løpet av året. Eller 12 % dersom en har fem uker ferie. Feriepengene utbetales vanligvis i juni eller juli.
  3. Ferieavvikling: Arbeidsgiver er ansvarlig for å fastsette tidspunktet for ferieavvikling, men skal ta hensyn til ønsker fra arbeidstakeren så langt det er mulig. Arbeidstakeren skal ha minst tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september.
  4. Overføring av ferie: Hovedregelen er at all ferie skal avvikles. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan inntil to uker av ferien overføres til neste ferieår.
  5. Sykdom i ferien: Hvis arbeidstakeren blir syk i ferien, har vedkommende rett til å kreve at de sykedagene ikke regnes som ferie og at disse kan avvikles ved en senere anledning.
  6. Ferieloven og tariffavtaler: Tariffavtaler kan gi arbeidstakerne rett til mer ferie enn det som følger av loven.

Dette er noen av hovedpunktene i ferieloven i Norge. Det finnes også en rekke unntak og spesielle regler som kan gjelde for ulike typer arbeid og arbeidsforhold.

Ta kontakt dersom du har spørsmål du ikke finner svar på her.
Lykke til med planlegging av din ferie!

Vil du at Klart Regnskap skal ta kontakt med deg?

Kilde: sticos.no – ferieloven – regnskapnorge.no