Tjener du eller dine ansatte over kr 750 000?

Den 20. desember 2022 fastsatte Finansdepartementet (med hjemmel i folketrygdloven) at det skal beregnes 5 % ekstra arbeidsgiveravgift for de som tjener over kr 750.000. 

Hvem gjelder dette for og når inntrer bestemmelsen? 

Denne ekstra arbeidsgiveravgiften gjelder fra og med inntektsåret 2023 og for alle soner (også de sonene som har nullsats). Kun Svalbard er unntatt for denne beregningen av ekstra arbeidsgiveravgift.

Dersom ansatte har flere arbeidsgivere, må dette beregnes for hvert ansettelsesforhold. Men, dersom stillinger bevisst deles opp i ulike selskap i samme konsern for å unngå ekstra arbeidsgiveravgift, vil konsekvensen kunne bli gjennomskjæring fra Skatteetaten.

 

Hva er grunnlaget for beregning av ekstra arbeidsgiveravgift?

Beregningsgrunnlaget er det samme som grunnlaget for ordinær arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 med forskrifter. Dette inkluderer da vanlig lønn, overtid, bonuser, feriepenger, naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser som f.eks. telefon, trekkpliktige reisekostnader, forsikringer etc. 

Det eneste unntaket fra beregningen er pensjon. Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for arbeidsgivers tilskudd/premiebetaling til kollektiv pensjonsordning. 

Hvordan og når skal dette rapporteres? 

Den måneden grensen på kr 750.000 overskrides, skal det beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for den andelen av lønn som overstiger beløpsgrensen. Dersom selskapet har flere underenheter, skal dette rapporteres samlet i hovedenheten. 

Den ekstra arbeidsgiveravgiften skal rapporteres i tilhørende a-melding, og betales samtidig med ordinær arbeidsgiveravgift. 

Flere systemleverandører har «ansattregnskap», hvor føringer på hver enkelt ansatt kan følges opp. For å lette avstemmingen og forbedre kontrollen på arbeidsgiveravgift er det også anbefalt å bruke egen konto i regnskapet for ekstra arbeidsgiveravgift. 

 

Trenger du hjelp til korrekt rapportering av lønn? Les mer om oss her, eller ta kontakt med oss via skjema under så hjelper vi deg med å få kontroll og kvalitet på regnskapet ditt:

Vil du at Klart Regnskap skal ta kontakt med deg?