Når sykdom stopper den etterlengtede ferien

Det er ingen tvil om at det kan være svært frustrerende å bli syk når man endelig skal ha en etterlengtet ferie. For mange kan sykdom ødelegge hele ferieopplevelsen og etterlate en enorm skuffelse og fortvilelse. Heldigvis har loven i Norge klare regler for hva som skjer når man blir syk på ferie, og det kan være mulig å kreve å få tatt ferien ved en senere anledning. Les videre for å finne ut hva du kan gjøre hvis du blir syk på ferie.

I Norge er reglene for sykdom under ferie regulert av ferieloven og arbeidsmiljøloven. Ifølge ferieloven har du rett til å avbryte ferien din og kreve å få feriedagene godskrevet. Dette gjelder hvis sykdommen din hindrer deg i å nyte ferien og du gir beskjed til arbeidsgiveren din så snart som mulig. Du vil da kunne bruke sykedager i stedet for feriedager for den perioden du var syk.
For å kunne utsette ferien må du være 100% arbeidsufør (100 % sykemelding) og kunne fremlegge en sykmelding fra lege. Du må også fremsette et krav om utsettelse av ferien til din arbeidsgiver.
Det er ulik behandling av ulike varianter av når du blir syk og hvis/når du fremsetter krav om å utsette ferien. Under tar vi inn noen eksempler (eksemplene er noen av mange varianter):

Eksempel 1:
Dersom du blir syk før ferien og ønsker å utsette ferien til en senere anledning, må du fremsette et krav om dette til din arbeidsgiver før du opprinnelig skulle gått ut i ferie. Arbeidsgiver skal da betale sykepenger i arbeidsgiverperioden, som normalt, i 16 dager, før NAV overtar betalingsansvaret fra den 17. dagen.

Eksempel 2:
Hvis du derimot blir syk mens du er ute i ferie, og ønsker å ha mulighet til å ta disse feriedagene når du er frisk igjen, kan du fremsette et krav til din arbeidsgiver om å få ta ut disse dagene senere. Kravet om å få ferien utsatt, sammen med legeerklæring, må fremsettes for arbeidsgiveren så raskt som mulig når arbeidet gjenopptas. Arbeidsgiver betaler da sykepenger, i arbeidsgiverperioden, fra og med den dagen ferien blir utsatt.

Eksempel 3:
Dersom du er syk i ferien, men velger å ikke fremsette et krav om å utsette denne, da vil ferien anses som avviklet under sykdom og arbeidsgiverperioden vil løpe uten at arbeidsgiver får betalingsplikt. Dette tilsier at ferien er tatt og kan ikke brukes ved en senere anledning når du er frisk. For at ferie skal kunne utsettes MÅ det fremsettes et krav ovenfor arbeidsgiver.

Ferie under sykdom må enten kategoriseres som ferie eller sykdom, ferie kan ikke under noen omstendigheter kombineres med sykepenger. Dersom en er syk og likevel avvikler ferie er det feriepengene som trår inn. Dersom en er syk, og fremsetter krav om å få utsatt ferien, trår sykepenger inn.
Det er viktig å merke seg at reglene kan variere avhengig av arbeidsavtalen din og bedriftens policy. Det er derfor lurt å sjekke med arbeidsgiveren din for å få en klar forståelse av rettighetene og pliktene dine når det gjelder sykdom og ferie.

Vi håper du holder deg frisk i sommer! Men har du spørsmål du ikke finner svar på her er det bare å ta kontakt:

Vil du at Klart regnskap skal ta kontakt med deg?

Kilde: www.sticos.no, ferieloven kap. II § 9