Aktuelt

Høsten er tiden for å planlegge det kommende driftsår

erien er over og det er nå på tide å planlegge både resten av året og det kommende driftsår. For å ha kontroll over de økonomiske rammevilkårene – kommende inntekter og kostnader, innbetalinger og utbetalinger – er det viktig å lage en oversikt fremover i tid. En slik oversikt vil være til uvurderlig hjelp for å kjenne til hvilken økonomisk rådighet det er i selskapet, og i tillegg gi innsikt og informasjon om den utviklingen en forventer. Et budsjett er dermed et meget viktig styringsverktøy for å treffe de gode beslutningene.

Les mer »