DETTE KAN VI TILBY DEG:

REGNSKAP

Du bestemmer hvor stor del av regnskapet du vil gjøre selv
og hva du vil at vi som regnskapsfører skal gjøre.

 Vi kan gjøre alt, eller kun være en controller som sjekker at tallene kommer riktig inn. Vi avstemmer og klargjør for offentlig rapportering,
utarbeider analyser og ønskede rapporter.

Uansett hvilket omfang du velger for vårt samarbeid vil relasjonen mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører være fokuset.
Du som kunde vil alltid ha tilgang til hele regnskapet. Med en fast kontaktperson hos oss vil du alltid få det du trenger når du trenger det.

LITT

Du ønsker å føre alt selv og har tid til det. Da kan vi bistå med pliktig dokumentasjon av regnskapet i forbindelse med årsoppgjør, og utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding.

MER

Ønsker du å beholde kontrollen selv, men har likevel områder der du ikke føler deg helt trygg?

Vi kan kontrollere bokføringen og gjennomføre nødvendige avstemminger for å sørge for at alt er klart for korrekt periodisk offentlig rapportering.

MEST

Når du trenger mer enn bare en regnskapsfører. Når du velger å «sette ut» regnskapsavdelingen for å kunne sette søkelyset på det som er viktig for deg – å ta vare på kundene dine og få selskapet til å vokse. Ansett en ekspert på teamet ditt som utvikler strategier for å effektivisere, tjene mer penger og hjelpe deg med å få levert all offentlig rapportering i tide. Frigjør deg fra kvitteringer, fakturaer og betalinger!

MVA - Merverdiavgift

Vi kan hjelpe deg med nyregistrering i Merverdiavgiftsregisteret,
og alle de spørsmålene som kommer i forbindelse med dette og etterpå:

Hvilken omsetning skal du ta med?

 Hva må du gjøre før du når grensen på kr 50.000.-?

Hva skal gjøres under registrering?

Hva må du gjøre etterpå?

Har du omsetning innenfør eller utenfor, eller begge deler?

Hvordan påvirker dette rapporteringen?

Hvordan beregne forholdsmessig fradrag av mva?

Fjernleverbare tjenester – hvordan behandles dette?

Import, eksport og toll – hva er reglene her?

Rapportering terminvis eller årlig?

Vi bistår med bokføringsreglene og merverdiavgift, løpende avstemming og rapportering.

KLART Regnskap skaper trygghet for at mva er korrekt rapportert.

LØNN

Korrekt lønn til avtalt tid er like viktig for selskapet som for de ansatte.

KLART Regnskap holder seg oppdatert på de lover og regler som gjelder i dag, og de endringer som skjer.

Vi sørger for at ferie og sykdom ikke fører til forsinkelse i lønnsrutiner og de ansatte forblir fornøyd.

Vi bistår med alt fra registrering av nyansatte, opprettelse av pensjonsavtaler og forsikringer, lønnskjøring, naturalytelser, feriepenger, reiseregninger og utlegg.

Vi tar oss også av offentlig rapportering via A-melding, oppfølging mot NAV og administrering av pensjon.

Vi kjører lønn i ulike systemer, men anbefaler Tripletex som tilrettelegger for timeregistrering, ferieoppfølging, prosjektføring og reiseregning/utlegg direkte i app.

ANALYSER

Skal dere vokse, omstrukturere eller effektivisere?
Nøkkelen til suksess

Vi bistår med budsjettering, prognoser og økonomisk analyse av resultater. Solid forståelse av regnskapet danner grunnlaget for de viktigste avgjørelsene din bedrift skal ta om fremtiden. Budsjetter er verktøyet for å planlegge for fremtiden. Vi kan bistå med utarbeidelse inkludert hvordan ulike senarioer vil påvirker resultat. Utarbeidelser av prognoser løpende vil vise om resultat og stilling er som forventet, samt at det kan belyse fokusområder. Vår kunnskap om regnskap, ulike bransjer og din virksomhet er nøkkelen til suksess.

RÅDGIVNING

Utfordringer liker vi og hos oss få dere en sparringspartner
som hjelper dere med å se mulighetene i ditt selskap.
Hos oss får du bistand til:
• Etablering av nytt selskap inkludert stiftelsesdokumenter og vedtekter

• Budsjettering

• Økonomiske analyser

• Rapportering

• Endringer av eksisterende selskap

ÅRSOPPGJØR

Med grunnlag i vår kompetanse om lover og regler og kjennskap til din bedrift kan vi utarbeide selskapets offisielle årsregnskap med noter, eventuell påkrevd kontantstrømoppstilling og avstemming av egenkapital og skattemeldingen effektivt.

Vi holder kontakt med revisor og sørger for en vellykket revisjonsprosess der alt er tilfredsstillende dokumentert og lett tilgjengelig for kontroll. Vi bistår gjerne med sjekklister i forbindelse med dette for å sørge for at grunnlaget er korrekt. Dette kan være alt fra registering av bruk av selskapets biler, varetellinger med ukurans vurdering, verdsettelse av selskapets driftsmidler til særrapportering for din bransje.

Protokoller må på plass for at årsregnskapet er godkjent og dette bistår vi gjerne med. Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgave kan vi ordne, og samtidig holder vi aksjeeierboken oppdatert med korrekt grunnlag for skattemessig behandling av utbytte, gevinster og tap på aksjene.

SAMARBEIDSPARTNERE: